Viranomaistiedotus

Rikosseuraamuslaitos pitää huolta yhteiskunnan turvallisuudesta

Rikosseuraamuslaitos pitää huolta yhteiskunnan turvallisuudesta

Kieliversiot: ruotsi, englanti

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om säkerheten i samhället

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om säkerheten i samhället

Kieliversiot: suomi, englanti

The Criminal Sanctions Agency contributes to the safety of society

The Criminal Sanctions Agency Contributes to the Safety of Society

Kieliversiot: suomi, ruotsi

Tulorekisteri - kohti digitaalista yhteiskuntaa

Tulorekisteri – kohti digitaalista yhteiskuntaa

Kieliversiot: ruotsi, englanti

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället

Inkomstregistret – nästa steg för det digitala samhället

Kieliversiot: suomi, englanti

The Incomes Register - towards the digital society

The Incomes Register – The Next Leap for Digital Society

Kieliversiot: suomi, ruotsi

Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020

Opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020 – monta polkua yliopistoon

Kieliversiot: ruotsi